<body>

10. sep. 2008

Priporočila 9. razvojne skupine za kreativne industrije za povečanje konkurenčnosti Slovenije

OBLIKOVANJE: je ustvarjalna dejavnost, katere namen je vzpostavitev mnogih lastnosti predmetov, procesov, storitev in sistemov skozi ves njihov življenjski ciklus. Oblikovanje je torej osrednji dejavnik inovativne humanizacije tehnologij in temeljni dejavnik kulturne in ekonomske izmenjave. Izraz oblikovalec/oblikovalka se torej nanaša na posameznika ali posameznico, ki izvaja intelektualno dejavnost, ne pa zgolj obrtne dejavnosti ali servisa podjetništvu.

Zavedanje ključnih ljudi znotraj vladnih služb in gospodarstva, kaj točno je oblikovanje in tudi kaj sta ter čemu služita arhitektura in tržno komuniciranje, je prvi korak na poti k ustvarjanju dodane vrednosti. Posebna skupina (Miha Klinar, Jure Miklavc, dr. Petra Černe Oven, Andrej Drapal, Arne Vehovar, Saša Maechtig, mag. Tadej Glažar, doc. Nada Matičič, Rok Jenko, Marko Peljhan, prof. dr. Peter Krečič, dr. Bogo Zupančič, Marko Vičič, dr. Mihael Kline, prof. dr. Aleš Vahčič, Miljenko Licul in Vasa Perovič) je pripravila vsebinska izhodišča za izoblikovanje državne strategije za uspešnejše uveljavljanje omenjenih področij pri ustvarjanju dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.

Končni dokument si lahko preberete na spodnji povezavi:

Priporocila.pdf