<body>

9. jan. 2006

Krivoverstvo v Financah?

Matjaž Čuk

Članek, kot je bil objavljen v Financah, 8. 1. letos:

Prva učna ura za menedžerje in vse poslovneže, ki imajo karkoli opraviti z dizajnom, je, da oblikovanje in dizajn nista isto. Oblikovanje je dajanje oblike. Dizajn je kompleksnejši in zajema preoblikovanje potreb za kupca - značilnosti izdelka preliva v funkcionalnost. Steklenici denimo lahko naredite novo obliko, ali pa jo, če tako narekujeta razvoj in trg, spremenite v vazo, kozarec ali kaj tretjega. Tu se vzpostavi temelj razlik, tudi na ravni cene. Še več. Dizajn ni isto kot trženje, kot pogosto napačno sklepajo poslovneži. Dizajn je postavljanje identitete in tesno sodeluje pri razvoju novih izdelkov. Trženje pa je komuniciranje te identitete. Pred leti so se podjetja morda res ukvarjala z enim in drugim poslom, predvsem zato, ker je bilo v oglaševanju veliko zaslužka. Zdaj so se profesionalci na enem in drugem področju odločili, da bodo ali postavljali identitete ali oblikovali oglase in (oblike) komunicirali. Podjetja, ki vstopajo v stik s strokama, bi morala te razlike poznati in razumeti.

Je res?

3 Comments:

Blogger matjaž čuk je napisal...

Poglejmo, kaj meni o tem Slovar slovenskega knjižnega jezika:

oblikovánje -a s (ȃ) glagolnik od oblikovati: a) oblikovanje gline, pločevine; priprava za oblikovanje / oblikovanje lončenih posod b) oblikovanje obutve; oblikovanje prostora / grafično, modno oblikovanje; industrijsko oblikovanje / šola za oblikovanje c) oblikovanje javnega mnenja / oblikovanje cen č) oblikovanje glasov; še ni sposoben oblikovanja pojmov / oblikovanje prislovov iz pridevnikov / pravilnik o oblikovanju in delitvi dohodka d) oblikovanje humanistične osebnosti / vzgojno oblikovanje

oblikováti -újem nedov. (á ȗ) 1. dajati čemu določeno obliko .... dajati, določati obliko predmetu z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom: oblikovati embalažo, pohištvo; oblikovati industrijske izdelke ...,

a vendar:

oblikoválec -lca [u̯c tudi lc] m (ȃ) kdor kaj oblikuje: oblikovalci lončene posode / razpisati delovno mesto ročnega oblikovalca / oblikovalec svetilk / besedni, likovni, odrski oblikovalec; grafični, modni oblikovalec; pren. oblikovalec mladih rodov,

ampak:

design/dizajn -a [dizájn] m (ȃ) arhit. dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom, (industrijsko) oblikovanje: ukvarjal se je z designom / pohištvo ima dober design

Zanimivo, celo v SSKJ pojma še vedno nista natančno določena. Zakaj v opisu gesla design najdemo pojem industrijskega oblikovanja in ne industrijskega designa? Zakaj sploh v slovarju slovenskega knjižnega jezika še najdemo tujko? Zakaj študiramo oblikovanje in potemtakem ne design? Je človek, ki se ukvarja z ''dajanjem oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom'' designer ali oblikovalec? Če je slednje, mar se ne ukvarja potemtakem z oblikovanjem lončene posode?

Počasi začenjam razumeti, zakaj sta poklica grafičnega in industrijskega oblikovalca v klasifikaciji poklicev postavljena ob bok aranžerju.

Oblikovanje in design pomenita (vsaj v mojem jeziku) isto stvar. Mogoče je to posledica študija, ko so nas prepričali, da študiramo oblikovanje, a smo v bistvu študirali design. Jaz pa sem ves čas menil, da je to le neprevedena tujka iz angleškega jezika, kjer beseda design tako lepo steče čez jezik.

Mar Akademija za likovno umetnost in oblikovanje izobražuje po novem še obrtnike in lončarje?

Predlagam, da poiščemo vsaj ustrezno slovensko besedo za to čudno stvar, ki ji rečemo oblikovanje, design, dizajn ali še kaj četrtega, ali pa – nedvomno odlična ideja – pripravimo obsežno oglaševalsko akcijo, kjer povemo, da govorita besedi oblikovanje in design (v vseh svojih oblikah) o isti stvari in končno pričnemo uporabljati le pravo izmed njih, ki pa je ...

.m.

15 februar, 2006  
Blogger Dmagazin je napisal...

Načrtovanje?

26 februar, 2006  
Blogger matjaž čuk je napisal...

Izznakovanje?

** Termin načrtovanje se zdi pretirano tehnološko usmerjen in po moje določa le enega izmed procesov, recimo natančne določitve materializiranja ideje. Prav tako oblikovanje določa le drugi proces - postopek materializiranja te natančne določitve ideje.

razmišljanje + načrtovanje + oblikovanje = ______________

Čas za razmislek.

26 februar, 2006  

Objavite komentar

<< Home