<body>

9. jan. 2006

Krivoverstvo v Financah?

Matjaž Čuk

Članek, kot je bil objavljen v Financah, 8. 1. letos:

Prva učna ura za menedžerje in vse poslovneže, ki imajo karkoli opraviti z dizajnom, je, da oblikovanje in dizajn nista isto. Oblikovanje je dajanje oblike. Dizajn je kompleksnejši in zajema preoblikovanje potreb za kupca - značilnosti izdelka preliva v funkcionalnost. Steklenici denimo lahko naredite novo obliko, ali pa jo, če tako narekujeta razvoj in trg, spremenite v vazo, kozarec ali kaj tretjega. Tu se vzpostavi temelj razlik, tudi na ravni cene. Še več. Dizajn ni isto kot trženje, kot pogosto napačno sklepajo poslovneži. Dizajn je postavljanje identitete in tesno sodeluje pri razvoju novih izdelkov. Trženje pa je komuniciranje te identitete. Pred leti so se podjetja morda res ukvarjala z enim in drugim poslom, predvsem zato, ker je bilo v oglaševanju veliko zaslužka. Zdaj so se profesionalci na enem in drugem področju odločili, da bodo ali postavljali identitete ali oblikovali oglase in (oblike) komunicirali. Podjetja, ki vstopajo v stik s strokama, bi morala te razlike poznati in razumeti.

Je res?