<body>

17. sep. 2006

Primerjava natečajev za izbiro novih elementov promocije držav - Češka

Matjaž Čuk

Priprava novega logotipa in slogana Republike Slovenije se je izkazala za oreh s precej trdo lupino in je v strokovni javnosti dvignila precej prahu. Po (tudi ne tako) temeljitem pregledu samega razpisa je moč opaziti množico pomanjkljivosti, na katere pa naročnik, Urad vlade za informiranje, ni reagiral. Kot zanimivost v nadaljevanju predstavljam primerjavo med natečajema za izbor državnih logotipov Češke republike (v nadaljevanju CZ), potekal je lansko leto, in Slovenije (SI).


Naloga

CZ– Priprava logotipa Češke republike na podlagi dolgoročnega koncepta gradnje enotne predstavitve Češke republike v tujini

SI– Javno naročilo male vrednosti, ki se izvede kot anonimni javni natečaj za oblikovanje novega logotipa in slogana Slovenije


Cilj

CZ– ''Izgraditi podobo Češke republike kot napredne demokratične države z bogato in izvirno kulturo in identiteto, kot varnega in zanesljivega partnerja v poslovnih odnosih, mednarodnih organizacijah in varnostnih strukturah in diplomaciji, ki si zasluži pozornost in interes ljudi iz drugih držav''*.

SI– ''V tujini Slovenijo večkrat zamenjujejo s kako drugo državo, je ne prepoznavajo ali pa jo napačno umeščajo. Slovenija v svetu nima izdelane podobe in žal vse prepogosto drži, da neprepoznavnost pomeni tudi nepriljubljenost. Zato Slovenija potrebuje nov logotip in slogan, ki bosta povečala njeno prepoznavnost. Slovenija potrebuje jasno in kratko »sporočilo«, ki bo v bodoče, seveda ob ustreznem oglaševanju in dosledni uporabi na vseh ravneh javnega življenja, zmoglo pri posameznikih po svetu zbuditi prvo in pravo asociacijo na Slovenijo''**.


Komisija

CZ– sestava: 2 predstavnika vlade, 2 profesorja oblikovanja, 1 profesor arhitekture, 1 oblikovalec, 1 likovni umetnik, 1 režiser;
Komisija je bila predstavljena z življenjepisom ob objavi natečaja.

SI– sestava: 6 predstavnikov vlade, 1 grafična oblikovalka, 1 etnolog, 2 podjetnika;
Strokovna komisija je bila objavljena po zaključku razpisa, brez predstavitve.


Smernice za oblikovanje

CZ– dobro pripravljene strateški koncept, smernice za oblikovanje, utemeljena kritična analiza in primerjava z drugimi evropskimi državami, definirana ciljna skupina

SI– brez koncepta, brez analize, brez primerjave z drugimi državami, brez definirane ciljne skupine, dobro predstavljene tehnične zahteve pri oddaji, praktično edina omejitev je uporaba nacionalnih barv


Ciljna skupina

CZ– Primarna skupina so Evropejci – turisti in poslovneži, ljudje z večjo verjetnostjo vzpostavitve pozitivnih vezi na podlagi znanja, izkušenj, poslovnih aktivnosti, kulture in drugih dejavnosti. Sekundarna skupina so ljudje iz vsega sveta.

SI– Ciljna skupina ni definirana.


Kriteriji za izbiro

CZ– Ključne značilnosti: modernost, emocionalnost, duhovitost, iznajdljivost, usklajenost med moderno preteklostjo in edinstveno tradicijo, zgodovinskimi koreninami, ravnotežje med Vzhodom in Zahodom, brez ekstremov v socialnem življenju in podeželju.
Vrednote: kreativnost, visoka raven kulturnega razvoja, gostoljubnost in sodelovanje (prijazni in iznajdljivi ljudje s smislom za humor in samoironijo)
Sporočilo ciljni skupini: vse je v ravnovesju, preudarna izbira (za potovanja, investicije, raziskovanja itd.)
Uporaba logotipa: oglaševanje (TV oglasi, novice, plakati), spletne strani in spletne aplikacije, promocijski materiali (brošure, letaki), direktni marketing, razstave, sejmi, darila in promocijski materiali

SI– Kriteriji za izbiro: lahka prepoznavnost (izraznost) vsebinskih izhodišč, lahka prepoznavnost in nezamenljivost logotipa, likovna čistost in originalnost, vsestranska uporabnost in aplikativnost, enostavna zapomnljivost logotipa
Uporaba logotipa: poslovne tiskovine, publikacije, promocijski materiali; vektorska oblika


Izbiranje

CZ– Izbira je dvodelna; razpis objavljen 15. 8. 2005, rok oddaje predlogov 30. 9. 2005 (60 dni); po prvem krogu so v oktobru izbrali 5 predlogov, ki so jih avtorji dopolnili, dodelali in v decembru ustno predstavili komisiji. Izbrana rešitev je bila objavljena 31. 12. 2005.

SI– Razpis je bil objavljen 5. 7. 2006, rok oddaje predlogov je bil 5. 9. 2006 (90 dni), objava izbrane rešitve bo v 30 dneh po koncu razpisa, naročnik bo podpisal pogodbo z avtorjem zmagovalne rešitve.


Nagrade

CZ– 50.000 CZK (=420.000 SIT) za zmagovalni logotip (brez dodatnih obveznosti), avtor izbrane rešitve ima nato dve možnosti:
- 350.000 CZK (=2.940.000 SIT) za odkup materialnih avtorskih pravic (avtor zmagovalnega logotipa ima pravico izbire izvajalca/oblikovalca celostne grafične podobe) ali
- 1.400.000 CZK (=11.760.000 SIT) za izpeljavo logotipa in pripravo priročnika celostne grafične podobe

SI– Avtor prvonagrajene rešitve prejme 700.000 SIT brez DDV za zmagovalni logotip, ta znesek vključuje odkup materialnih avtorskih pravic. Polovico zneska (350.000 SIT) avtor dobi v 30 dneh po podpisu pogodbe, drugo polovico pa šele po izvedenem priročniku celostne grafične podobe, pri katerem je obvezan sodelovati, ne glede na izbranega izvajalca celostne grafične podobe. Naročnik bo objavil novo naročilo za izvajalca celostne grafične podobe, na katerega se lahko prijavi tudi avtor zmagovalnega logotipa.


Rezultat

CZ– Sodelovalo je 190 avtorjev, od tega 9 iz tujine, ki so skupaj pripravili 415 predlogov, v finalni izbor se je uvrstilo 5 predlogov iz 4 uveljavljenih oblikovalskih skupin. Izbrana rešitev je predstavljena tule.


SI– Na razpis je prispelo 25o predlogov, na razpis se ni prijavila večina slovenske strokovne javnosti. Izbrana rešitev še ni predstavljena. Komisija ima pravico, da ne izbere zmagovalne rešitve.


Besedilo razpisa


* Logotip Češke republike

** Logotip in slogan Republike Slovenije in Priloga


Končam naj še s citatom Prof. Zdeněka Zieglerja, člana komisije za izbor logotipa Češke republike:

"A lot of people believe that a logo is just some sort of picture."