<body>

11. nov. 2006

Čutenje in razumevanje

Robert Ilovar

Slovenija je dobila nov znak in slogan, ki sta bila predstavljena na tiskovni konferenci vlade 10. novembra 2006. Pred štirimi leti je država iskala zastavo in grb, ki bi pomagala pri njeni identifikaciji in diferenciaciji v svetu. Takrat je bilo eno glavnih izhodišč to, da so slovenski nacionalni simboli, ki so bili narejeni takorekoč čez noč tik pred osamosvojitvijo, preveč podobni simbolom Rusije in Slovaške. Posebej problematična naj bi bila Slovaška, ker ima poleg tega še zelo podobno ime. Splošna javnost se je takoj strinjala z Jelinčičevo izjavo o “ovoju za čokolado” in pri tem je ostalo.

Že samo kratka primerjalna analiza osnovnih pojavnostnih elementov Slovaške in Slovenije, ki ne pobere več kot 15 minut, pokaže, da te iste analize razpisovalec (Urad vlade za informiranje) ni opravil, komisija pa s potrebnimi podatki ni bila seznanjena.

Opozorila strokovne javnosti, da se natečaja za znak in slogan ne moreta razpisati ločeno, je razpisovalec ignoriral. Posledica tega je, da imamo znak, sicer likovno korekten, ki bolje funkcionira s sloganom neke druge države.Če želimo čutiti, se ne bi smeli braniti česa tudi razumeti.