<body>

18. sep. 2008

Ob razstavi slovenskega predsedovanja EU v Muzeju novejše zgodovine

Je bilo slovensko predsedovanje EU res uspešno in profesionalno na vseh področjih? Je Vlada Republike Slovenije pri izboru znaka predsedovanja upoštevala mnenje oblikovalske stroke? Kako bi lahko bila videti podoba predsedovanja, če bi izbrali drugače?

Vlada je konec leta 2005 razpisala vabljeni natečaj za koncept celostne podobe predsedovanja Slovenije Evropski uniji v letu 2008. Nanj je bilo vabljenih 15 agencij, studiev in posameznikov s področja oblikovanja. Komisijo so sestavljali štirje predstavniki vladnega urada za informiranje in pet predstavnikov različnih strok.

V obdobju opevanja profesionalnosti slovenskega predsedovanja in v času, ko je izbrani znak predsedovanja dobil svoje mesto na razstavi v Muzeju novejše zgodovine, se lahko vprašamo kakšne rešitve ter način sporočilnosti bi nam lahko prinesla katera od preostalih prispelih rešitev.

Na spletni strani http://www.slow.si/ predstavljamo vseh trinajst rešitev, ki so prispele na natečaj za celostno podobo predsedovanja EU.

10. sep. 2008

Priporočila 9. razvojne skupine za kreativne industrije za povečanje konkurenčnosti Slovenije

OBLIKOVANJE: je ustvarjalna dejavnost, katere namen je vzpostavitev mnogih lastnosti predmetov, procesov, storitev in sistemov skozi ves njihov življenjski ciklus. Oblikovanje je torej osrednji dejavnik inovativne humanizacije tehnologij in temeljni dejavnik kulturne in ekonomske izmenjave. Izraz oblikovalec/oblikovalka se torej nanaša na posameznika ali posameznico, ki izvaja intelektualno dejavnost, ne pa zgolj obrtne dejavnosti ali servisa podjetništvu.

Zavedanje ključnih ljudi znotraj vladnih služb in gospodarstva, kaj točno je oblikovanje in tudi kaj sta ter čemu služita arhitektura in tržno komuniciranje, je prvi korak na poti k ustvarjanju dodane vrednosti. Posebna skupina (Miha Klinar, Jure Miklavc, dr. Petra Černe Oven, Andrej Drapal, Arne Vehovar, Saša Maechtig, mag. Tadej Glažar, doc. Nada Matičič, Rok Jenko, Marko Peljhan, prof. dr. Peter Krečič, dr. Bogo Zupančič, Marko Vičič, dr. Mihael Kline, prof. dr. Aleš Vahčič, Miljenko Licul in Vasa Perovič) je pripravila vsebinska izhodišča za izoblikovanje državne strategije za uspešnejše uveljavljanje omenjenih področij pri ustvarjanju dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.

Končni dokument si lahko preberete na spodnji povezavi:

Priporocila.pdf