<body>

3. jun. 2013

Design Center Slovenije - pregled stanja

mag. Vasja Urh


V Sloveniji, so po osamosvojitvi mnogi upravičeno pričakovali razcvet dizajna (in Slovenije), a do tega ni prišlo. Še več, mnogi bi s strinjali z ugotovitvijo, da smo bili v 60ih in 70ih na področju dizajna veliko konkurenčnejši, kot danes. Razlogi zakaj je temu tako, so aktualni predvsem sedaj, ko se prodaja podjetja južnim sosedom, kar bi si takrat težko predstavljali.

Ob pripravi akcijskega načrta za spodbujanje oblikovanja v začetku letošnjega leta, je bilo večkrat omenjeno, da mora Slovenija "začeti iz točke nič"

Toda ta ugotovitev ni povsem točna..

Konkretni projekti za razvoj dizajna so bili pripravljeni že pred 50 leti, ko so dizajnerji z gospodarstvom intenzivno sodelovali ... Podjetja so takrat ustvarila vse večje prepoznavne blagovne znamke.

Ker je akcijski načrt, kot tudi strategija razvoja Slovenije za obdobje 2013-2020, še vedno v pripravi, objavljamo časovni pregled dosedanjih iniciativ za ustanovitev Dizajn Centra Slovenije, skupaj z relevantnimi dogodki in strategijami, ki so pripeljali do današnjega kritičnega stanja.
 

1950
 • 1946, 14.marec, ustanovljena Šola za umetno obrt v Ljubljani [PDF
 • 1946, določilo, Ministrstvo za prosveto Narodne vlade Slovenije je določilo, naj se na dan Prešernove smrti, podeljujejo nagrade [LINK] (dodano 7 julij)
 • 1951, ustanovljeno Društvo za dekorativno umetnost, ki se kmalu preimenuje v Društvo likovnih umetnikov uporabne umetnosti Slovenije (DLUUUS) 
 • 1953, Skupščina Ljudske republike Slovenije ustanovi Sklad Borisa Kirdiča, z namenom razvoja vseh znanosti ter posledičnim razvojem slovenskega gospodarstva [LINK]
  (dodano 7 julij)
 • 1955, ustanovljena Avtorska agencija za Slovenijo (AAS) [LINK
 • 1955, sprejet Zakon o podeljevanju Prešernovih nagrad, s katerim je bil ustanovljen tudi Prešernov sklad [LINK] (dodano 7 julij)

1960
 • 1960, maj - 1961, maj, Center za Industrijsko oblikovanje CIO. Projekt propade zaradi pomanjkanje podpore. 
 • 1960, september, začetek programa Smer B na Fakulteti za Arhitekturo 
 • 1960, 17 oktober, Šola za umetno obrt v Ljubljani se preimenuje v Šola za oblikovanje [PDF]
 • 1961, DLUUUS postane član ICSID - Mednarodnega sveta združenj za industrijsko oblikovanje (International Council of Societies of Industrial Design)
 • 1963, 16 julij, Predlog za organizacijo Bienala industrijskega oblikovanja, Mestni svet Ljubljana [PDF]
 • 1964, odvije se prvi BIO (Bienale Industrijskega oblikovanja), kot posledica programa CIO [LINK]
 • 1964, v Zagrebu ustanovijo CIO (Centar za industrijsko oblikovanje)
 • 1964, izhajati začne revija Sinteza, strokovna literatura na področju oblikovanja, urednik Stane Bernik
 • 1966, 11-16 julij, na Bledu se odvije drugi ICOGRADA kongres »Graphic Design and Visual Communication Technology«, takratni podpredsednik te organizacije je Grega Košak
 • [1] 1967, oktober, predlog za reorganizacijo sekretariata BIO v center za industrijsko oblikovanje SR Slovenije, sestavil Marijan Gnamuš [PDF]
 • (AS 1165. 1968. Šk. 248, Informacija o BIO-center za industrijsko oblikovanje v Ljubljani, poslano Službi za trgovino pri GZ SRS)
 • 1967, 5 november, informacija o BIO-centru za industrijsko oblikovanje v Ljubljani, Marijan Gnamuš [PDF]
 • 1967, program Center BIO za industrijsko oblikovanje, pripravil Marijan Gnamuš [PDF]
 • 1967, Društvo likovnih umetnikov uporabne umetnosti Slovenije (DLUUUS), se preimenuje v Društvo likovnih oblikovalcev Slovenije (DLOS)
 • 1968, odziv na program Center BIO za industrijsko oblikovanje, Milan Ekar direktor CTE (Center za napredek trgovine in embalaže) [PDF]
 • [2] 1969, 20 februar, Center za industrijsko oblikovanje - izpopolnjeni predlog programa, sestavil Marijan Gnamuš [PDF]
 • 1969, september, DESIGN ER 1969 - študija o problematiki designa s predlogom za ukrepe, ki bi jih morali napraviti za njegov razvoj v Sloveniji, Edvard Ravnikar, študija je bila izdelana za Gospodarsko zbornico SR Slovenije [DOC]


1970
 • [3] 1970, 10.september, Center za industrijsko oblikovanje Ambient, sestavil Matija Murko
 • 1971, ustanovljena Komisija za Industrijsko oblikovanje na GZS, predsednik Stane Bernik, (kasneje Boris Zakrajšek), ostali člani Vladimir Pezdirc, Saša Maechtig, Marjan Kocjan, Branko Uršič...
 • [4] 1972, osnutek minimalnega programa Centra za Industrijsko oblikovanje, sestavila Marjana Kunčič [PDF]
 • [5] 1972, 22 avgust, povzetek razgovora - Služba za pospeševanje industrijskega oblikovanja, pripravila Marjana Kunčič, prisotni: Stane Bernik, Marijan Gnamuš, Gregor Košak, Stanko Kristl, Marjana Kunčič, Lesnika, Saša Maechtig, Matija Murko, Peter Skalar, Vogrič [PDF]
 • [6] 1972, Oblika - zavod za pospeševanje industrijskega oblikovanja, predlog za ustanovitev, gradivo za sejo 4.10.1972, pripravila Marjana Kunčič [PDF]
 • [7] 1973, 6 februar, Zavod za industrijsko oblikovanje, pripravil Inštitut za industrijsko oblikovanje pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Niko Kralj [PDF]
 • Razvojni center GZS
 • [8] 1973, 6 februar, ustanovitev centra za industrijsko oblikovanje - stališče DLOS, podpisan predsednik strokovnega sveta Grega Košak [PDF]
 • [9] 1973, 16 februar, Zavod za oblikovanje (vsebinska in organizacijska izhodišča), na podlagi razprave v delovni skupini komisije za IO pri UO GZ SRS, sestavil Marijan Gnamuš, Grega Košak, Matija Murko [PDF]
 • [10] 1973, 4 april, Zavod za oblikovanje (vsebinska in organizacijska izhodišča), delovna skupina za IO pri UO GZ SRS [PDF]
 • 1973, 10 oktober, Analiza stanja industrijskega oblikovanja v Socialistični republiki Sloveniji, Peter Krečič, raziskavo je financirala Gospodarska zbornica SR Slovenije [PDF]
 • 1975, 5 februar, Center za industrijsko oblikovanje pri arhitekturnem muzeju - osnutek za razpravo, sestavil Matija Murko [PDF]
 • 1975, 3 junij, Družbeni kriteriji inovacije - teze, dr.Peter Gregorc [PDF]
 • 1975, marec, Center za industrijsko oblikovanje pri arhitekturnem muzeju BIO - DESIGN CENTER - osnutek za razpravo, sestavil Matija Murko [PDF]
 • 1976, Društvo likovnih oblikovalcev Slovenije (DLOS) se preimenuje v Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS)
 • 1977, 31 marec, DOS Predlog ustanovitve Design Centra DC Slovenije, predlog pripravili: Saša Maechtig, Gregor Košak, Marijan Gnamuš [PDF]
 • 1977, 3 april, 29.seja komisije za Industrijsko oblikovanje pri GZS - zapisnik [PDF]
 • 1977, 4 april, Zavod za oblikovanje, Delovna skupina za IO [PDF]
 • 1977, 12 maj, 30.seja komisije za Industrijsko oblikovanje pri GZS - vabilo, komisija: Stane Bernik, Grega Košak, Peter Krečič, Saša Maechtig [PDF]


1980
 • 1981, Šola za oblikovanje se preimenuje v Srednja šola za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) [PDF]
 • 1981, ustanovljen Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) 
 • 1984, pričetek delovanja Oddelka za oblikovanje na Akademiji za Likovno Umetnost (danes Akademija za Likovno umetnost in Oblikovanje)
 • 1985, razstava, Design in Yugoslavia - Design Realities, WORLDESIGN 85/ICSID kongres, USA
 • 1988, ustanovljen Informacijsko Dokumentacijski center za Oblikovanje (IDCO), Razstavni prostor industrijskega oblikovanja GZS
 • 1988, Art Directors Club Ljubljana (ADCL), ustanovni člani: Jure Apih, Željko Borčič, Nenad Dogan, Jaka Judnič, Vladimir Pezdirc, Ranko Novak, Jernej Repovš, Peter Skalar, prvi predsednik: Stane Bernik, ostali člani: Jani Bavčer, Milan Pajk, Nino Kovačevič, Matjaž Vipotnik, Miljenko Licul
 • 1989, april, predlog projekta Oblikovanje za Razvoj, v okviru katerega je planirana ustanovitev Inštituta, pripravil Saša J. Maechtig [PDF]
 • 1989, brošura za 17. svetovni kongres ICSID - On the crossroads, uredniki: Saša Maechtig, Edvard Jurjevec, Marija Oblak, Barbara Vilfan [PDF]


1990
 • 1992, odvije se 17. svetovni kongres ICSID v Ljubljani [PDF]
 • 1994, Revija Sinteza, po 30 letih in 100 številkah, preneha izhajati
 • 1994, 9 marec, posvet Kako do prepoznavnosti na svetovnem tržišču, WTC Ljubljana, moderator Saša Maechtig, Marko Kos, Bogomir Kovač, Marko Jaklič, Peter Skalar, Fabio Smotlak [PDF]
 • 1999, IDCO se preseli iz Igriške 5 v Dom gospodarstva na Dimičivi 9
 • 1999, elaborat za Dizajn center, Tehološki park Ljubljana (Iztok Lesjak, Vanja Rangus), pripravila: Vladimir Pezdirc, Jani Bavčer


2000
 • 2003, ustanovitev Fundacije Brumen
 • 2005, 16 december, 1. sestanek inciativne skupine Centra za industrijski dizajn in razvoj tehnologij (CIDRT) d.school, prisotni: Aleš Vahčič, Rudi Velkavrh, Janez Bešter, Ivo Boscarol, Mateja Dermastia, Kristjan Pečanac, Andrej Kitanovski, Franc Dolenc, Japec Jakopin, Jernej Jakopin, Drago Lemut, Jani Grašič, Bojan Boštjančič)
 • 2005, 26 junij, Strategija razvoja Slovenije, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) [PDF]
 • 2005, iniciativa za Dizajn zbornico, iniciator: Ranko Novak, skupina: Matjaž Čuk, Robert Ilovar, Damjan Jermančič, Miha Kunc, Tjaša Nastran, Rok Oblak, Luka Stepan, Jernej Stritar, Vasja Urh
 • 2005, 7 avgust, ustanovitev bloga Dmagazin, ustanovni člani: Matjaž Čuk, Robert Ilovar, Jernej Stritar, Vasja Urh
 • 2005, 16 december, vabilo na 1. sestanek iniciativne skupine za ustanovitev Srednjeevropskega centra za Industrijski dizajn, Aleš Vahčič in Japec Jakopin, vabljeni: Jure Zupan, Andrej Kitanovski, Ivo Boscarol, Igor Akrapović, Jani Goltes, Miloš Urbanija, Joc Pečečnik, Janez Bešter, Mićo Mrkaić, Kristjan Pečanec, Bojan Boštjančič [DOC]
 • 2005, 16 december, zapisnik 1. sestanka iniciativne skupine Centra za industrijski design in razvoj tehnologij (CIDRT) d.school, sklicatelj: Seaway in Aleš Vahčič, prisotni: Aleš Vahčič, Rudi Velkavrh, Janez Bešter, Ivo Boscarol, Mateja Dermastia, Kristjan Pečanac, Andrej Kitanovski, Franc Dolenc, Japec Jakopin, Jernej Jakopin, Drago Lemut, Jani Grašič, Bojan Boštjančič, zapisnik pripravila Mateja Dermastia [DOC]
 • 2006, 3 marec, vabilo na 2. sestanek iniciativne skupine za Centra za industrijski design in razvoj tehnologij (CIDRT) d.school [DOC]
 • 2006, projekt Politehnika Ljubljana - Inštitut Jožef Štefan, znotraj katerega naj bi se po zgledu d.school ustanovil Center za nove tehnologije in design. Projekt je bil sprejet v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih 2007 - 2013, pripravil prof. dr. Jadran Lenarčič, Inštiut Jožef Štefan [PDF]
 • 2006, NSIO skupina, člani: Miha Klinar, Rok Jenko, Nina Žargi, Matjaž Zorc, Marko Škarlevaj, Marjan Žitnik, Jure Miklavc, Helena Šuštar, Gorazd Malačič, Ernest Bevc, Davorin Horvat, Bojan Klančar, Barbara Nardoni, Barbara Predan
 • 2006, iniciativa Design Center Slovenija (DCS), Iniciativna skupina: Miha Klinar, Miha Krisch, Matevž Medja, Jure Miklavc, Ranko Novak, Barbara Predan.
 • 2006, 9.marec, Tehnološki preboj Slovenije s pomočjo Inštituta za dizajn, Sporočilo za Medije, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj [DOC]
 • 2006, 27 april, predstavitev pobude DCS na GZS
 • 2006, 28 april, delovni osnutek poslovnega načrta za ustanovitev Nacionalnega centra za dizajn (NCD), skupina za pripravo: Aleš Vahčič - vodja, Janez Bešter, Ivo Boscarol, Japec Jakopin, Jadran Lenarčič, Elvira Luin, Janez Smerdelj [DOC]
 • 2006, iniciativa Nacionalni Center za Design (NCD), Društvo Oblikovalcev Slovenije
 • 2006, 24 junij, zasnova internet strani za slovenski Nacionalni Center za Dizajn (NCD), pripravil: Aleš Vahčič [DOC]
 • 2006, 12 december, zloženka DCS, Miha Klinar Gigodesign [PDF
 • 2007, Regionalni razvoj 1 »Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj« uredili: Janez Nered, Drago Perko, Marjan Ravbar, Andrej Horvat, Marko Hren, Luka Juvančič, Ivo Piry, Borut Rončević, založba ZRC SAZU [PDF] [LINK]
 • 2007, predsednik GZS Jožko Čuk ukine IDCO in proda nepremičnino (galerija + studijo) na Igriški ulici 5
 • 2007, 23 april, Plan B za Slovenijo 1.0, Pobuda za trajnostni razvoj, Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj [PDF
 • 2008, 21 maj, predstavitev »Namen, vloga in okvir za delo Sveta za konkurenčnost in razvojnih skupin«, ŽigaTurk predstavi razloge za ustanovitev in pričakovane cilje dela izbranih razvojnih skupin [LINK]
 • 2008, 9. razvojna skupina, člani: Miha Klinar, Jure Miklavc, dr. Petra Černe Oven, Andrej Drapal, Arne Vehovar, Saša Maechtig, mag. Tadej Glažar, doc. Nada Matičič, Rok Jenko, Marko Peljhan, prof. dr. Peter Krečič, dr. Bogo Zupančič, Marko Vičič, dr. Mihael Kline, prof. dr. Aleš Vahčič, Miljenko Licul in Vasa Perovič
 • 2008, maj, Oblikovanje kot dejavnik povečevanja konkurenčnosti Slovenskega gospodarstva, pripravil: Miha Klinar, naročnik: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj [PDF]
 • 2008, september, priporočila 9. razvojne skupine za kreativne industrije za povečanje konkurenčnosti Slovenije, naročnik: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj, dokument so s predlogi ostalih članov skupine uskladili in pripravili: Miha Klinar / vodja 9. Razvojne skupine za kreativne industrije, Jure Miklavc in Petra Černe Oven.
 • 2009, Regionalni razvoj 2 »Razvojni izzivi Slovenije« uredila: Janez Nered, Drago Perko, založba ZRC SAZU [PDF] [LINK
 • 2009, 21 april, Posvet »Divje Mislil«, Ministrstvo za kulturo, prispevek Saša Maechtig, [PDF]


2010
 • 2010, prispevek k razmišljanju o prihodnosti Slovenije »Vizija 20 20« pripravili: Žiga Turk, Drago Jančar, Rado Pezdir, Matej Avbelj, Mihela Hladin, Andrej Rahten, Miro Germ, Andrej Nabergoj [PDF]
 • 2010, februar, Slovenska izhodna strategija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo [PDF]
 • 2010, 25 februar, izhodišča za strateški razmislek o Slovenskem razvoju, pripravili: Janez Šušteršič, Urban Vehovar, Jože P. Damijan, Mojmir Mrak, Matija Rojec [PDF]
 • 2010, 3 marec, Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Evropska komisija [PDF]
 • 2010, april, predlog vladi k načrtovanju strategije nacionalne produkcijske politike in ustvarjanju pogojev za razvoj kreativne ekonomije, pripravil: Miha Klinar [DOC]
 • 2010, maj, Kultura kot seizmograf kvalitete, Vito Oražem [PDF
 • 2011, 15 november, Pismo DOS Borutu Pahorju, podpisani: Robert Klun, Jurij Dobrila, Jani Bavčer [PDF] (dodano 7 julij)
 • 2011, oktober, Plan B za Slovenijo 3.0, Za družbo uresničenih priložnosti, Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj [PDF]
 • 2012, marec, Končno poročilo za ciljni raziskovalni projekt (CRP) »Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji« avtorji: Nika Murovec, Damjan Kavaš, Igor Prodan, Mateja Drnovšek [PDF]
 • 2012, marec, Ustanovitev Centra Kreativne Ekonomije na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije, Tehološki park Ljubljana
 • 2012, 14 junij, Vlada se je seznanila z informacijo o začetku priprave Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 [LINK]
 • 2012, november, Plan B za Slovenijo 3.0, Pobuda za trajnostni razvoj, Umanotera [PDF]
 • 2013, združitev javnih agencij TIA, JAPTI in STO v SPIRIT Slovenia
 • 2013, januar, Nacionalni program za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport [PDF] (dodano 3 julij)
 • 2013, 14 februar, medresorski sestanek glede osnutka akcijskega načrta za spodbujanje uporabe oblikovanja v gospodarstvu Republike Slovenije, sklicatelj: MGRT, udeleženci: MIZKŠ (sedaj MK), MZZ, RRALUR, GZS, SPIRIT Slovenija.
 • 2013, ustanovljen Kompetenčni center za integracijo oblikovanja kot strateškega dejavnika konkurenčnosti, Gigodesign, Miha Klinar [PDF]
 • 2013, ustanovljen Center ID (inovativnost in dizajn), SPIRIT Slovenija 
 • 2013, 7 junij, osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017, Ministrstvo za Kulturo [PDF] (dodano 20 junij) 


V primeru, da bi želeli dodati ključen podatek, ki smo ga spregledali ali pa ste opazili napako, nas prosim obvestite in bomo stvar dopolnili. Primaren cilj objave je predvsem temeljit celosten pregled dogajanja na tem področju.
info@dmagazin.si 


Ustni viri:
Saša J. Maechtig, 12.december 2012
Saša J. Maechtig, 13.februar 2013
Vladimir Pezdirc, 15.februar 2013
Jadran Lenarčič, 14.marec 2013
Stane Bernik, 19.marec 2013
Velko Glaner, 7.maj 2013


Dokumente so prispevali: Muzej za Arhitekturo in Oblikovanje (arhiv MAO od 1963 - 1977), Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Saša Maechtig, Aleš Vahčič, Miha Klinar, lasten arhiv